Notice script NL/EN

By JamesBond on Oct 28, 2020

nederlandse/Dutch uitleg/explanation

dit is een simpel notice script dat ik heb gemaakt,

dit script
zet alle texten van BotServ, ChanServ, HostServ, MemoServ, NickServ, OperServ en StatServ in het venster: Notice.ChatBot.NetWerkNaam

als u bvb /bs help typ of /cs help, dan zal het uitleg daarvan op die pagina belanden.
ook als u een Commando uitvoert en als hij u iets aangeeft, (dan zal het daar ook belanden).
de gewone notice van andere ChatBots komen in een ander venster terecht: Notice.NetWerkNaam

ik wens jullie alvast veel plezier met het script

mvg Jamesbond

ENGELS/English uitleg/explanation

this is a simple notice script I made,

this script
put all text from BotServ, ChanServ, HostServ, MemoServ, NickServ, OperServ and StatServ in the window: Notice.ChatBot.NetWerkName

For example, if you type / bs help or / cs help, the explanation will end up on that page.
even if you execute a Command and if he tells you something, (it will also end up there)
the normal notice from other ChatBots ends up in another window: Notice.NetWerkName

I wish you a lot of fun with the script

mvg Jamesbond

;=====================================================
; ChatToIRC
; DIVERSE ZAKEN VOOR ChatToIRC
;=====================================================
;=====================================================
; Auteur: JamesBond
; Homepagina: https://chatplezier.com/
; Netwerk: ChatPlezier 
; Server: irc.chatplezier.com
; Email: jamesbond@chatplezier.com
;=====================================================

on ^*:notice:*:?: { if ($nick == BotServ) || ($nick == ChanServ) || ($nick == HostServ) || ($nick == MemoServ) || ($nick == NickServ) || ($nick == OperServ) || ($nick == StatServ) {
  if (!$window($+(@Notice.ChatBot.,$network,.,$cid))) window -ng @Notice.ChatBot. [ $+ [ $network ] ] $+ . [ $+ [ $cid ] ]
  echo @Notice.ChatBot. $+ $network $+ . $+ $cid $timestamp 08,1[11,01NOTICE08,01.11,01 $+ $nick $+ 08,01] $1- 
  haltdef
 }
 else { 
  if ($nick == *status) {
   if (!$window($+(@Notice.status.,$network,.,$cid))) window -n @Notice.status. [ $+ [ $network ] ] $+ . [ $+ [ $cid ] ]
   echo -te $+(@Notice.status.,$network,.,$cid) $1-
   haltdef
  }
  else { 
   if (!$window($+(@Notice.,$network,.,$cid))) window -n @Notice. [ $+ [ $network ] ] $+ . [ $+ [ $cid ] ]
   echo -te $+(@Notice.,$network,.,$cid) 08,1[11,01NOTICE08,01.11,01 $+ $nick $+ 08,01] $1-
  haltdef }
 }
}
on ^*:notice:*:#: {
 if (!$window($+(@Notice.,$network,.,$cid))) window -n @Notice. [ $+ [ $network ] ] $+ . [ $+ [ $cid ] ]
 echo @Notice. $+ $network $+ . $+ $cid $timestamp 08,01[11,01NOTICE08,01.11,01 $+ $chan $+ 08,01.11,01 $+ $nick $+ 08,01] $1-
 haltdef
}

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.